Antreprenorii din Resita pot accesa Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)ce  lansează un nou program de finanțare în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Am sanse sa obtin finantare cu afacerea mea?

 Poti afla si singur foarte simplu. Trebuie sa stabilesti eligibilitatea, care e data in primul rand de domeniul de activitate si de tipul de cheltuieli pe care vrei sa le efectuezi. De asemenea, tine cont si de punctajul obtinut, pentru ca banii se dau in functie de punctaj, iar un punctaj mic de obicei duce efectiv la imposibilitatea obtinerii unei finantari. Nu in ultimul rand, trebuie sa stii ca daca nu ai niciun ban nu poti implementa niciun program de finantare.

Cine poate să obţină aceşti bani?

Pentru accesarea programului de finațare POR 2.1, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, dintre care, cele mai importante, le enumărăm mai jos:

 • Sunt societăți comerciale sau cooperative ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor (întreprinderi cu maximum 9 salariaţi şi cu o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de maxim 2 milioane de euro);
 • Au cel puțin 1 an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii la finanțare (înființate cel târziu la 1 ianuarie 2015);
 • Au înregistrat profit din exploatare și/sau financiar în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică;
 • Au codul CAEN cu care se înscriu la finanțare (o singură activitate pentru care se solicit finanțare), autorizat la ONRC pentru locul de implementare a proiectului, în momentul depunerii cererii de finanțare.

Câţi bani pot să iau?

Valoare eligibilă a fiecărui proiect trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro și reprezintă 90% finanțare nerambursabilă.

Cum pot cheltui aceşti bani?

 • Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului;
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (în limita a 15% din totalul cheltuielilor din proiect);
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 • Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line
 •  Servicii de consultanță/ asistență (în limita a 7% din valoarea totala a proiectului), în această categorie fiind incluse elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, elaborarea planului de afaceri pentru obținerea finanțării etc.
 • Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele pentru obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, a lucrărilor de construcție etc. Nu sunt eligibile la acest program de finanțare următoarele:
 •  Achiziționarea de terenuri si/sau construcții;
 • Achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;
 • Costurile operationale, administrative, de functionare, de testare și intretinere;
 • Salariile angajaților;
 • Cheltuieli financiare (prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor);
 • Cheltuieli de leasing.

Cum se acordă sprijinul nerambursabil și care sunt obligativitățile firmei finanțate?

Sprijinul nerambursabil se acordă sub forma unui avans, pe care solicitantul va trebui ulterior să îl justifice prin documente de achiziție (facturi, procese verbale etc) și în urma unor inspecții la locația de implementare a proiectului. Perioada de implementare a proiectului, în care beneficiarul trebuie să realizeze toate investițiile menționate în planul de afaceri, este de 3 ani de la data semnării acordului de finanțare. Principalele obligații ale firmei care beneficiază de ajutorul financiar nerambursabil în cadrul proiectului, sunt:

 • Respectarea achizițiilor conform planului de afaceri depus spre finanțare;
 • Respectarea procentului de creștere a productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului, conform procentului asumat în planul de afaceri, pentru care firma solicitantă a primit un punctaj corespunzător la evaluare;
 • Menținerea investițiilor în cadrul societății, fără a le înstrăina, pentru cel puțin 3 ani fiscali de la încheierea perioadei de implementare a proiectului.

Cum și când mă înscriu?

Cererile de finanțare se vor depune online, prin utilizarea aplicaţiei MySMIS, aplicaţie ce este pusa la dispozitia solicitanților de către Ministerul Fondurilor Europene.

Incurajez reșițenii din domeniul privat sa acceseze aceste finanțări. E nevoie de activitate economica în Reșita si e nevoie de intreprinderi care sa ofere locuri de munca pentru locuitorii orașului Reșita. Cei de la  ADR Vest va pot sta la dispoziție, pentru alte întrebări sau nelămuriri. Fondurile europene pot relansa Reșita din punct de vedere economic. 

Informatii culese din Ghidul Solicitantului POR. Poza Saceleanul.
 1. Foarte frumos…numai ca proiectele pentru micointreprinderi 2.1 au fost lansate in 25 mai…Noroc insa ca pana acum nu s-a depus nici un proiect (conform datelor de pe site). Daca tot ati lansat, dle Primar, aceasta invitatie, de ce nu oferiti facilitati concrete pentru a putea accesa aceste fonduri?? Ma gandesc la punerea la dispozitie a spatiilor pe care le tineti degeaba sau sunt utilizate aiurea, deoarece lipsa spatiilor este problema nr. 1 pentru care nu s-au depus proiecte…Ce parare aveti? Multumesc. PS Toata stima pt DVS.

 2. Bride Marius says:

  Vă transmit un comentariu (pertinent zic eu) pe care lam primit după ce am repostat pe pagina mea informația dumneavoastră.

  Foarte frumos…numai ca proiectele pentru micointreprinderi 2.1 au fost lansate in 25 mai…Noroc insa ca pana acum nu s-a depus nici un proiect (conform datelor de pe site). Daca tot ati lansat, dle Primar, aceasta invitatie, de ce nu oferiti facilitati concrete pentru a putea accesa aceste fonduri?? Ma gandesc la punerea la dispozitie a spatiilor pe care le tineti degeaba sau sunt utilizate aiurea, deoarece lipsa spatiilor este problema nr. 1 pentru care nu s-au depus proiecte…Ce parare aveti? Multumesc. PS Toata stima pt DVS.

Lasa un mesaj

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>